Privacyverklaring Singlecoaching.nl

Wij willen jou helpen via coaching en workshops een fijne, passende en duurzame relatie te krijgen. Daarom kom jij als klant bij ons altijd op de eerste plaats. Om goed met jou te kunnen werken en je te informeren hebben we hiervoor in sommige gevallen informatie van je nodig. We vinden het daarbij belangrijk dat je weet dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Singlecoaching.nl. Singlecoaching.nl is eigendom van Meinou Lambeck, De InzichtenPraktijk, Lange Lauwerstraat 69 3512VH  Utrecht en Hans Gierkink, The Growth Factor Y BV. Lijndenstraat 32 B, 1018 PZ Amsterdam. Meinou en Hans zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1. Algemeen

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

a ) Naam en andere identificerende informatie
We kunnen bijvoorbeeld jouw naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit en het land waarin je woont vastleggen.

b) Contactgegevens en gegevens over jouw persoonlijke account of registratie
Je contactgegevens kunnen jouw adres, telefoonnummer en e-mailadres omvatten. Als je je  voor een bepaalde workshop of e-boek of e-learning cursus registreert, kunnen we ook de inloggegevens en andere informatie vastleggen die je op het registratieformulier invult.

c) Onze communicatie met jou
Als je ons een e-mail stuurt of met ons chat via social media of online, leggen wij deze communicatie vast zodat we weten wat er speelt als we nog een keer contact met je hebben.

d) Informatie die we verzamelen als je onze websites gebruikt
Als je onze website bezoekt, kunnen we jouw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website en surfgedrag vastleggen. We kunnen een automatische melding krijgen als je een nieuwsbrief opent of in zo’n nieuwsbrief op een koppeling klikt.

e) Informatie die je met ons deelt
Je kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als je op ons reageert op Facebook, een test invult of je inschrijft voor een prijsvraag. Als je een test op onze site invult, worden na het verstekken van de uitslag aan jou je naam en e-mailadres losgekoppeld van de overige gegevens die je ingevuld hebt. De gegevens die je ingevuld hebt bij de test worden dus geheel anoniem bewaard en zijn niet meer te herleiden tot jou.

f) Informatie die je met ons deelt met betrekking tot coaching.

We houden een schriftelijk dossier bij met datgene wat we tijdens de coachingssessie gedaan of besproken hebben. Dossiers worden in een afgesloten ruimte of kast bewaard en zijn alleen toegankelijk voor jouw coach.

2.2. Gevoelige gegevens

Bepaalde categorieën persoonlijke informatie die wij verzamelen en gebruiken, kunnen op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming of de Nederlandse privacywetgeving worden beschouwd als “gevoelige persoonsgegevens”. Wij kunnen verplicht zijn om deze gegevens te verzamelen, te gebruiken en met derden te delen voor de doeleinden die in dit privacy statement zijn beschreven.

Je kunt ook aangeven dergelijke informatie met ons te willen delen, bijvoorbeeld omdat je om specifieke ondersteuning/coaching hebt verzocht of een bepaald type speciale maaltijd bestelt voor een workshop of vakantie (waar bijvoorbeeld uit af te leiden valt dat je een bepaalde religie aanhangt of dat je bepaalde gezondheidsproblemen hebt). Door het leveren van persoonlijke informatie die valt onder, of beschouwd kan worden als, gevoelige persoonlijke informatie, stem je ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en met derden (bv. cateraar in het geval van een maaltijd of collega coach in het geval van aanvullende coaching) kunnen delen, zoals in dit privacy statement is beschreven.

2.3. Cookies en vergelijkbare technologieën

Als je onze website gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

3. Hoe verzamelen wij jouw gegevens?

Singlecoaching.nl kan jouw persoonsgegevens op een aantal manieren verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je een coachingstraject aangaat, je inschrijft voor een workshop of e-learning, een e-boek koopt, een test invult, via social media met ons communiceert of je inschrijft voor onze nieuwsbrief.

We kunnen ook persoonlijke informatie ontvangen van onze partners of dienstverleners (bijvoorbeeld locaties waar we onze vakanties organiseren of die diensten of producten voor ons verkopen).

We verzamelen alleen gegevens op basis van de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde grondslagen.

Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Singlecoaching.nl verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen.

4. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a) Om onze diensten te leveren
Om jou te kunnen coachen en jouw online-aankopen aan te kunnen bieden, moeten wij de meeste hierboven beschreven informatie verwerken. We hebben bijvoorbeeld jouw contactgegevens nodig.

b) Om jou onze online diensten aan te bieden
Om het gebruik van onze online diensten voor je te vereenvoudigen, kunnen wij de door ons verzamelde gegevens van jouw gebruik van onze digitale media analyseren en die combineren met informatie die via cookies en vergelijkbare technologieën (zie hierboven) is verzameld. Bijvoorbeeld om te weten welk digitaal kanaal (e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiele telefoon) jouw voorkeur heeft, zodat we onze communicatie kunnen toespitsen op dat kanaal of apparaat.

c) Om met je te communiceren
We gebruiken jouw contactgegevens om met je te communiceren, vragen te beantwoorden of klachten te behandelen.

d) Voor statistisch onderzoek
We gebruiken automatische hulpmiddelen om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten, websites en social media en naar het gedrag en de voorkeuren van onze klanten en gebruikers.

Voor het uitvoeren van ons onderzoek kunnen we de verschillende soorten gegevens samenvoegen en analyseren, zoals hierboven is beschreven. We gebruiken alleen geaggregeerde gegevens en gebruiken geen namen, e-mailadressen of andere rechtstreeks identificerende informatie. We kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens ook combineren met informatie die we van openbare bronnen (zoals het CBS). Wij zullen zonder jouw toestemming geen gevoelige gegevens voor dit statistische onderzoek gebruiken.

Door statistisch onderzoek kunnen wij betere diensten, producten, voorzieningen en aanbiedingen ontwikkelen, een meer toegankelijke klantenservice bieden en het ontwerp en de inhoud van onze websites verbeteren.

e) Voor direct marketing doeleinden
We kunnen jouw persoonlijke informatie gebruiken om je nieuwsbrieven, aanbiedingen of andere gepersonaliseerde marketingberichten te sturen. Om te weten wat voor jou relevant is, kunnen we automatische hulpmiddelen gebruiken om jouw persoonlijke informatie te analyseren. Hiertoe kunnen we de hierboven beschreven informatie gebruiken en combineren. We gebruiken de resultaten van onze analyse om onze marketingberichten af te stemmen op jouw specifieke interesses en voorkeuren. Als een analyse bijvoorbeeld aantoont dat je misschien geïnteresseerd bent in een bepaald type workshop, kunnen we onze nieuwsbrief en websites aanpassen met aanbiedingen en inhoud waarvan wij denken dat die voor jou relevant zijn.

f) Voor Social Media doeleinden
We kunnen deelnemen in Facebook’s Custom Audience-programma of andere soortgelijke social media programma’s, waarmee we je gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen als je Facebook of andere social media bezoekt. We kunnen bijvoorbeeld jouw e-mailadres of een andere identificatie met Facebook delen om Facebook te laten nagaan of je een Facebook-account hebt. Je kunt je uitschrijven bij onze Custom Audience van Facebook (of vergelijkbare programma’s) door een e-mail te sturen vanaf het e-mailadres dat je wilt afmelden aan hans.gierkink@singlecoaching.nl. Voor meer informatie over aangepaste doelgroepbenadering kun je de website van de provider van jouw social netwerk bezoeken.

g) Sollicitatieprocedure
Als je solliciteert naar een baan of stage bij Singlecoacing vragen we je enkele gegevens te delen die relevant zijn voor de sollicitatieprocedure.

h) Om de naleving van wet- en regelgeving te faciliteren
We kunnen wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld voor het zogenaamde nachtregister als je overnacht tijdens een vakantieweek.

5. Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacy statement beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

6. Vrijgeven of delen van gegevens met derden

6.1. Algemeen

Wij kunnen jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden vrijgeven aan of delen met derden:

a) Voor het faciliteren van jouw reserveringen

Om jouw reserveringen en boekingen af te handelen, kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens moeten delen met andere ondernemingen die bij jouw vakantie betrokken zijn. Als je onze diensten afneemt via een andere partij, delen wij jouw persoonlijke informatie ook met hen.

b) Voor de ondersteunende diensten die we aanbieden

Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-leveranciers en sociaalnetwerkproviders. Met al deze derden worden verwerkersovereenkomsten gesloten en zij zijn verplicht jouw persoonsgegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies.

c) Naleving van wet- en regelgeving

We kunnen verplicht worden om gegevens te delen met (lokale) overheidsinstanties als je overnacht op een workshoplocatie of als je bijvoorbeeld betrokken bent bij een veiligheidsincident.

6.2. Websites van derden

Onze website kan koppelingen bevatten naar websites van derden. Als je deze koppelingen volgt, verlaat je onze website. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden. Singlecoaching.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door deze derden. Jouw gebruik van deze websites is voor eigen risico. Zie voor meer informatie over hoe deze derden met jouw persoonlijke informatie omgaan hun privacy statement.

7. Beveiliging en bewaring

Singlecoaching.nl neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

8. Internationale overdracht van jouw gegevens

In sommige situaties, zoals bij een singlevakantie, kunnen jouw persoonsgegevens overgedragen moeten worden aan een organisatie in een ander land dan het land waarin je woont. Als dit land niet in de Europese Economische Ruimte ligt of door de EU niet is aangemerkt als een veilig land, zal Singlecoaching.nl ervoor zorgen dat er adequate veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn om te voldoen aan de vereisten voor de internationale overdracht van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Bij bepaalde processen binnen Singlecoaching.nl kan gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. Bijvoorbeeld bij het online aanmelden voor een workshop leidt het invoeren van een geboortedatum of leeftijd tot een automatische beslissingen of de deelname aan de workshop door de specifieke deelnemer toegestaan is.

10. Jouw rechten

Wil je jouw gegevens inzien of verbeteren? Door contact op te nemen met ons kun je jouw persoonsgegevens inzien en aanpassen.

Wil je je afmelden voor onze nieuwsbrief? Dit kan via de afmeldlink onder iedere mail.

Lukt het niet om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief of wil je een beroep doen op elk ander recht dat je volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt (zoals het verwijderen van je gegevens) dan kun je hiervoor schriftelijk een verzoek indienen via hans.gierkink@singlecoaching.nl of Hans Gierkink, The Growth Factor Y BV, Lijndenstraat 32 B, 1018 PZ Amsterdam, Nederland. Om zeker te zijn dat alleen jijzelf toegang krijgt tot jouw gegevens vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen.

Je kunt ook via hans.gierkink@singlecoaching.nl contact met ons opnemen als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacy statement.

Singlecoaching.nl heeft een Functionaris Gegevensbescherming die geregistreerd is bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Hoe wordt dit privacy statement bijgehouden

Per 6 juni 2018 vervangt dit privacy statement ons voorgaande privacy statement. Dit privacy statement wordt voortdurend herzien. Wij informeren je over wijzigingen door het nieuwe statement te publiceren op singlecoaching.nl, waarna het direct in werking treedt.

Copyright 2015 Single Coaching | All Rights Reserved